Author: admin-kmshc

Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil është duke monitoruar sjelljen e nëpunësve civilë gjatë fushatës zgjedhore, me qëllim që të sigurojë zbatimin e ligjit për nëpunësin civil. Procesi i monitorimit që është duke realizuar Komisioneri gjatë fushatës zgjedhore, ndër të tjera, ka për qëllim ndalimin...

Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, Znj. Pranvera Strakosha, priti në një takim punë Ambasadorin Peter Tejler, kreun e misionit të vëzhguesve të OSBE-ODHIR së bashku me përfaqësues të tjerë të këtij misioni. Komisioneri informoi ambasadorin Tejler për planin e veprimeve mbi monitorimin e sjelljes së...

Në lidhje me ecurinë e procesit të monitorimit të sjelljes së nëpunësve civil gjatë fushatës zgjedhore Ashtu si edhe është njoftuar më parë, Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, në kushtet e zgjedhjeve të përgjithshme për Kuvendin e Shqipërisë, 2017, po vijon procesin e monitorimit...

Në lidhje me masat e marra nga Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, në lidhje me administrimin e shërbimit civil në përputhje me ligjin, gjatë fushatës zgjedhore Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, bazuar në nenin 14 dhe 15, të ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”,...