Na Kontaktoni

Adresa: Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, Rruga: “Abdi Toptani”, ish-hotel “Drini”, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@kmshc.al
E-mail: kmshc@kmshc.al

Tel: 04 22 68 141

Orari: E Hënë – E Enjte 08:00 – 16:30 | E Premte 08:00 – 14:00