Coordinator for the right to information

Koordinatori për të drejtën e informimit i Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil

Griselda Haska (Balili)

Email: griselda.haska@kmshc.al

Tel: 04 2268 141

Adresa: Rruga “Abdi Toptani”, ish-hotel “Drini”, Tiranë, Shqipëri

Orari: 8:00 – 16:30 nga e hëna në të enjte dhe 8:00 – 14:00 të premten