Commissioner for
Civil Service Oversight

F1

Konferencë e organizuar nga KE me temë “Fuqizimi i Strukturave Vendore në Shqipëri“

F2

Raportimi i Komisionerit përpara Kuvendit të Shqipërisë, datë 25.04.2019

Foto3-(1)

Vizitë e anëtarëve të komisionit për çështjet ligjore të Kuvendit të Shqipërisë pranë KMSHC

REPORTS

raport
Annual Report
ligji
Ligji 152/2013
Annual Report

CONTACT US

Contact