Programi i transparencës

Ndihma shoqerore/subvencione te dhena nga AP

 

  • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga AP – KMSHC nuk ka ndihma dhe subvencione
  • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve (nuk ka)
  • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim (nuk ka)
  • Procedura e ankimimit (nuk ka)
  • Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara për AP që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin/Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat dhe përgjigjet (nuk ka)