Raporte të Financës

Raport monitorimi Janar - Gusht 2019

Raport monitorimi Janar - Prill 2018

Raport monitorimi Janar - Prill 2019

Raport monitorimi Janar - Dhjetor 2017

Raport monitorimi Janar - Dhjetor 2018

Raport monitorimi Janar - Gusht 2018

Raport monitorimi Maj - Gusht 2017

Raport monitorimi Janar - Prill 2017

Raport monitorimi Janar - Dhjetor 2016

Raport monitorimi Janar - Shtator 2016

Raport monitorimi Janar - Qershor 2016

Raport monitorimi Janar - Mars 2016

Raport monitorimi Janar - Mars 2015

Raport monitorimi Janar - Qershor 2015

Raport monitorimi Janar - Shtator 2015

Raport monitorimi Janar - Dhjetor 2015