Raporte të Financës

RAPORT MONITORIMI VITI 2022
RAPORT MONITORIMI VITI 2021
RAPORT MONITORIMI VITI 2020
RAPORT MONITORIMI VITI 2019
RAPORT MONITORIMI VITI 2018
RAPORT MONITORIMI VITI 2017
RAPORT MONITORIMI VITI 2016
RAPORT MONITORIMI VITI 2015