Raporte të Financës

RAPORT MONITORIMI VITI 2020
RAPORT MONITORIMI VITI 2019
RAPORT MONITORIMI VITI 2018
RAPORT MONITORIMI VITI 2017
RAPORT MONITORIMI VITI 2016
RAPORT MONITORIMI VITI 2015