Raportimi vjetor për Kuvendin

Raport për veprimtarinë e Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil 2018

Raport për veprimtarinë e Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil 2017

Raport për veprimtarinë e Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil 2016

Raport për veprimtarinë e Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil 2015

Raport për veprimtarinë e Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil 2014