Rezoluta

Rezoluta për veprimtarinë e KMSHC për vitin 2021

Rezoluta për veprimtarinë e KMSHC për vitin 2020

Rezoluta për veprimtarinë e KMSHC për vitin 2019

Rezoluta për veprimtarinë e KMSHC për vitin 2018

Rezoluta për veprimtarinë e KMSHC për vitin 2017

Rezoluta për veprimtarinë e KMSHC për vitin 2016

Rezoluta për veprimtarinë e KMSHC për vitin 2015

Rezoluta për veprimtarinë e KMSHC për vitin 2014