Rezoluta

Rezoluta për veprimtarinë e KMSHC për vitin 2017

Rezoluta për veprimtarinë e KMSHC për vitin 2016

Rezoluta për veprimtarinë e KMSHC për vitin 2015

Rezoluta për veprimtarinë e KMSHC për vitin 2014