Rregullore

Rregullore e Brendshme

Rregullore mbi procedurat e Mbikëqyrjes dhe Inspektimit të KMSHC

Rregullore për ndalimin e pirjes së duhanit në mjediset e punës