Vendime 2017

Vendim Nr.1 – Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
Vendim Nr.2 – Për miratimin e planit vjetor të punës për vitin 2017
Vendim Nr.3- Prefekti i Qarkut Vlorë
Vendim Nr.4 – Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Vendim Nr.5 – Drejtoria e Bujqësisë Fier
Vendim Nr.6 – Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë
Vendim Nr.7 – Prefekti i Qarkut Elbasan
Vendim Nr.8 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.9 – Prefekti i Qarkut Tiranë
Vendim Nr.10 – Drejtroria e Përgjithsme e Doganave
Vendim Nr.11 – Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës
Vendim Nr.12 – Agjencia Kombëtare e Bregdetit
Vendim Nr.13 – Drejtoria e Bujqësisë Tiranë
Vendim Nr.14 – Agjencia Kombëtare e Duhan-Cigareve
Vendim Nr.15 – Bashkia Klos
Vendim Nr.16 – Bashkia Mat
Vendim Nr.17 – Bashkia Bulqizë
Vendim Nr.18 – Bashkia Kurbin
Vendim Nr.19 – Prefektura e Qarkut Lezhë
Vendim Nr.20 – Bashkia Tepelenë
Vendim Nr.21 – Bashkia Libohovë
Vendim Nr.22 – Bashkia Mallakastër
Vendim Nr.23 – Bashkia Përmet
Vendim Nr.24 – Prefekti i Qarkut Durrës
Vendim Nr.25 – Prefekti i Qarkut Kukës
Vendim Nr.26 – Drejtoria e Bujqësisë Kukës
Vendim Nr.27 – Prefekti i Qarkut Shkodër
Vendim Nr.28 – Bashkia Dibër
Vendim Nr.29 – Drejtoria e Bujqësisë Dibër
Vendim Nr.30 – Bashkia Kavajë
Vendim Nr.31 – Prefektura e Qarkut Korçë
Vendim Nr.32 – Drejtoria e Bujqësisë Shkodër
Vendim Nr.33 – Drejtoria e Bujqësisë Korçë
Vendim Nr.34 – Drejtoria e Bujqësisë Durrës
Vendim Nr.35 – Prefekti i Qarkut Gjirokastër
Vendim Nr.36 – Drejtoria e Bujqësisë Elbasan
Vendim Nr.37 – Drejtoria Arsimora Rajonale Tiranë
Vendim Nr.38 – Zyra Arsimore Elbasan, Librazhd, Peqin dhe Gramsh
Vendim Nr.39 – Drejtoria Arsimore Rajonale e Qarkut Durrës dhe Zyra Ar simore Krujë
Vendim Nr.40 – Zyra Arsimore Tiranë, Kavajë dhe Kamëz
Vendim Nr.41 – Bashkia Kamëz
Vendim Nr.42 – Drejtoria e Bujqësisë Lezhë
Vendim Nr.43 – Këshilli i Qarkut Dibër
Vendim Nr.44 – Këshilli i Qarkut Lezhë
Vendim Nr.45 – Bashkia Krujë
Vendim Nr.46 – Avokati i Popullit
Vendim Nr.47 – Bashkia Belsh
Vendim Nr.48 – Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
Vendim Nr.49 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.50 – Zyra Arsimore Tepelenë
Vendim Nr.51 – Zyra Arsimore Kukës, Has dhe Tropojë
Vendim Nr.52 – Prefekti i Qarkut Tiranë
Vendim Nr.53 – Bashkia Lezhë
Vendim Nr.54 – Drejtoria Arsimore Rajonale Lezhë, Kurbin dhe Mirdirë
Vendim Nr.55 – Drejtoria Arsimore Rajonale Kukës dhe Zyrat Arsimore Has dhe Tropojë
Vendim Nr.56 -Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
Vendim Nr.57 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.58 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.59 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.60 – Prefekti i Qarkut Shkodër
Vendim Nr.61 – Drejtoria e Bujqësisë Shkodër
Vendim Nr.62 – Drejtoria Arsimore Rajonale Shkodër, Zyrat Arsimore Malësi e Madhe dhe Pukë
Vendim Nr.63 – Autoriteti KOmbëtar i Ushqimit
Vendim Nr.64 – Bashkia Bulqizë
Vendim Nr.65 – Bashkia Kurbin
Vendim Nr.66 – Bashkia Mat
Vendim Nr.67 – Bashkia Korçë
Vendim Nr.68 – Drejtoria Arsimore Rajonale Korçë, Zyrat arsimore Kolonjë, Devoll dhe Pogradec
Vendim Nr.69 – Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Vendim Nr.70 – Departamenti i Administratës Publike
Vendim Nr.71 – Bashkia Kavajë
Vendim Nr.72 – Prefekti i Qarkut Fier
Vendim Nr.73 – Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës
Vendim Nr.74 – Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
Vendim Nr.75 – Departamenti i Administratës Publike
Vendim Nr.76 – Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Vendim Nr.77 – Bashkia Dibër
Vendim Nr.78 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.79 – Bashkia Vau-Dejës
Vendim Nr.80 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.81 – Prefekti i Qarkut Durrës
Vendim Nr.82 – Bashkia Klos
Vendim Nr.83 – Bashkia Dibër
Vendim Nr.84 – Bashkia Belsh
Vendim Nr.85 – Bashkia Mat
Vendim Nr.86 – Bashkia Përmet

Vendim Nr.87 – Bashkia Mallakastër
Vendim Nr.88 – Bashkia Tepelenë
Vendim Nr.89 – Bashkia Belsh
Vendim Nr.90 – Bashkia Kuçovë
Vendim Nr.91 – Bashkia Maliq
Vendim Nr.92 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.93 – Bashkia Ura Vajgurore
Vendim Nr.94 – Bashkia Devoll
Vendim Nr.95 – Bashkia Poliçan
Vendim Nr.96 – Bashkia Skrapar
Vendim Nr.97 – Bashkia Pogradec
Vendim Nr.98 – Bashkia Pukë
Vendim Nr.99 – Bashkia Pustec
Vendim Nr.100 – Drejtoria Arsimore Rajonale Berat dhe Zyrat Arsimore Kuçovë dhe Skrapar
Vendim Nr.101 – Bashkia Bulqizë
Vendim Nr.102 – Drejtoria e Bujqësisë Dibër
Vendim Nr.103 – Prefekti i Qarkut Korçë
Vendim Nr.104 – Drejtoria e Bujqësisë Korçë
Vendim Nr.105 – Bashkia Kurbin
Vendim Nr.106 – Prefekti i Qarkut Kukës
Vendim Nr.107 – Drejtoria e Bujqësisë Kukës
Vendim Nr.108 – Bashkia Elbasan
Vendim Nr.109 – Bashkia Tepelenë
Vendim Nr.110 – Bashkia Mallakastër
Vendim Nr.111 – Prefekti i Qarkut Dibër
Vendim Nr.112 – Bashkia Vlorë
Vendim Nr.113 – Drejtoria e Bujqësisë Vlorë
Vendim Nr.114 – Bashkia Berat
Vendim Nr.115 – Drejtoria e Bujqësisë Gjirokastër
Vendim Nr.116 – Bashkia Fushë-Arrëz
Vendim Nr.117 – Bashkia Shkodër
Vendim Nr.118 – Bashkia Rrogozhinë
Vendim Nr.120 – Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Vendim Nr.121 – Këshilli i Qarkut Korçë
Vendim Nr.122 – Bashkia Orikum
Vendim Nr.124 – Prefekti i Qarkut Berat
Vendim Nr.125 – Drejtoria e Bujqësisë Berat
Vendim Nr.127 – Agjencia Kombëtare e Duhan Cigareve
Vendim Nr.128 – Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Vendim Nr.129 – Ministria e Drejtësisë
Vendim Nr.130 – Drejtoria Rajonale Tatimore Kukës
Vendim Nr.131 – Këshilli i Qarkut Tiranë
Vendim Nr.132 – Ministria e Arsimit dhe Sportit
Vendim Nr.133 – Bashkia Pogradec
Vendim Nr.134 – Ministria e Arsimit dhe Sportit
Vendim Nr.135 – Bashkia Shijak
Vendim Nr.136 – Ministria e Arsimit dhe Sportit
Vendim Nr.137 – Ministria e Arsimit dhe Sportit
Vendim Nr.138 – Drejtoria e Bujqësisë Vlorë
Vendim Nr.139 – Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
Vendim Nr.141 – Prefekti i Qarkut Elbasan
Vendim Nr.142 – Ministria e Arsimit dhe Sportit
Vendim Nr.143 – Ministria e Drejtësisë
Vendim Nr.144 – Prefekti i Qarkut Vlorë
Vendim Nr.145 – Drejtoria e Bujqësisë Elbasan
Vendim Nr.146 – Drejtoria e Bujqësisë Durrës
Vendim Nr.147 – Drejtoria e Bujqësisë Fier
Vendim Nr.148 – Drejtoria e Bujqësisë Lezhë
Vendim Nr.149 – Prefekti i Qarkut Fier
Vendim Nr.150 – Prefekti i Qarkut Gjirokastër
Vendim Nr.152 – Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare
Vendim Nr.153 – Drejtoria e Bujqesisë Tiranë
Vendim Nr.154 – Bashkia Durrës
Vendim Nr.155 – Bashkia Libohovë
Vendim Nr.156 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.157 – Drejtoria e Bujqësisë Gjirokastër
Vendim Nr.158 – Drejtoria e Bujqësisë Elbasan
Vendim Nr.159 – Këshilli i Qarkut Korçë
Vendim Nr.160 – Drejtoria e Bujqësisë Fier
Vendim Nr.161 – Agjencia Kombëtare e Bregdetit
Vendim Nr.162 – Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
Vendim Nr.163 – Drejtoria e Bujqësisë Durrës
Vendim Nr.164 – Prefekti i Qarkut Lezhë
Vendim Nr.165 – Këshilli i Qarkt Gjirokastër
Vendim Nr.166 – Drejtoria e Bujqësisë Lushnje
Vendim Nr.167 – Drejtoira e Përgjithshme e Tatimeve
Vendim Nr.168 – Bashkia Berat
Vendim Nr.169 – Bashkia Përmet
Vendim Nr.170 – Bashkia Shkodër
 Vendim Nr.171 – Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar
Vendim Nr.172 – Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
Vendim Nr.173 – Drejtoria e Bujqësisë Berat
Vendim Nr.174 – Drejtoria Arsimore Rajonale e Qytetit Tiranë
Vendim Nr.175 – Prefekti i Qarkut Berat
Vendim Nr.176 – Bashkia Bulqizë
Vendim Nr.177 – Prefekti Qarkut Dibër
Vendim Nr.178 – Bashkia Mat
Vendim Nr.179 – Bashkia Kavajë
Vendim Nr.180 – Bashkia Kurbin

Vendim Nr.181 – Drejtoritë Arsimore Rajonale Durrës
Vendim Nr.182 – Këshilli i Qarkut Berat
Vendim Nr.183 – Bashkia Kolonjë
Vendim Nr.184 – Drejtoria Arsimore Rajonale e Qarkut Tiranë
Vendim Nr.185 – Autoriteti Rrugor Shqiptar
Vendim Nr.186 – Drejtoria e Përgjithshme e Administrimit të Ujërave dhe Tokës
Vendim Nr.187 – Këshilli i Qarkut Shkodër
Vendim Nr.188 – Bashkia Rrogozhinë
Vendim Nr.189 – Bashkia Fushë Arrëz
Vendim Nr.190 – Bashkia Skrapar
Vendim Nr.191 – Drejtoria Arsimore Rajonale Korçë
Vendim Nr.192 – Drejtoria Arsimore Rajonale Kukës
Vendim Nr.193 – Drejtoria Arsimore Rajonale Shkodër
Vendim Nr.194 – Drejtoria Arsimore Rajonale Lezhë
Vendim Nr.195 – Instituti i Mjekësisë Ligjore
Vendim Nr.196 – Prefektura Vlorë
Vendim Nr.197 – Prefekti i Qarkut Fier
Vendim Nr.198 – Drejtoria e Bujqësisë Lezhë
Vendim Nr.199 – Prefektura Gjirokastër
Vendim Nr.200 – Prefektura Elbasan
Vendim Nr.201 – Autoriteti i Aviacionit Civil
Vendim Nr.202 – Autoriteti i Aviacionit Civil
Vendim Nr.203 – Bashkia Lezhë
Vendim Nr.204 – Bashkia Dibër
Vendim Nr.205 – Bashkia Pukë
Vendim Nr.206 – Drejtoria Arsimore Rajonale Berat
Vendim Nr.207 – Drejtoria Arsimore Rajonale Elbasan
Vendim Nr.208 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr. 209 – Bashkia Pukë
Vendim Nr.210- Bashkia Sarandë, Konispol dhe Finiq
Vendim Nr.211 – Bashkia Librazhd dhe Prrenjas
Vendim Nr.212- Bashkia Memaliaj dhe Këlcyrë
Vendim Nr.213 – Bashkia Patos dhe Roskovec
Vendim Nr.214 – Bashkia Lushnje dhe Divjakë
Vendim Nr.215 – Bashkia Gramsh dhe Peqin
Vendim Nr.216 – Bashkia Gjirokastër dhe Dropull
Vendim Nr.217 – Bashkia Korçë
Vendim Nr.218 – Bashkia Elbasan
Vendim Nr.219 – Inspektorati Shtetëror Shëndetësor
Vendim Nr.220 – Bashkia Tepelenë
Vendim Nr.221 – Bashkia Mallakasër
Vendim Nr.222 – Bashkia Përmet
Vendim Nr.223 – Bashkia Polican
Vendim Nr.224 – Bashkia Delvinë
Vendim Nr.225 – Bashkia Kolonjë
Vendim Nr.226 – Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
Vendim Nr.227 – Bashkia Kavajë
Vendim Nr.228 – Bashkia Kurbin
Vendim Nr.229 – Bashkia Belsh
Vendim Nr.230 – Inspektorati Shtetëror Shëndetësor
Vendim Nr.231 – Bashkia Pogradec
Vendim Nr.232 – Drejtoria e Përgjithshme e Patentave dhe Markave
Vendim Nr.233 – Prefekti i Qarkut Berat
Vendim Nr.234 – Drejtoria e Bujqësisë Berat
Vendim Nr.235 – Bashkia Mat
Vendim Nr.236 – Bashkia Kukës
Vendim Nr.237 – Bashkia Devoll
Vendim Nr.238 – Bashkia Maliq
Vendim Nr.239 – Drejtoria Rajonale Mjedisore Vlorë
Vendim Nr.240 – Bashkia Bulqizë
Vendim Nr.241 – Drejtoria e Sigurimit të Informacionin të Klasifikuar
Vendim Nr.242 – Bashkia Belsh
Vendim Nr.243 – Bashkia Mallakastër
Vendim Nr.244 – Bashkia Tepelenë
Vendim Nr.245 – Bashkia Pukë
Vendim Nr.246 – Ministria e Arsimit Rinisë dhe Sportit
Vendim Nr.247 – Bashkia Dibër
Vendim Nr.248 – Prefekti i Qarkut Dibër
Vendim Nr.249 – Bashkia Përmet
Vendim Nr.250 – Minsitria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Vendim Nr.251 – Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
Vendim Nr.252- Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Vendim Nr.253 – Instituti i Mjekësisë Ligjore
Vendim Nr.254 – Instituti i Mjekësisë Ligjore
Vendim Nr.255 – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Vendim Nr.256 – Ministria e Drejtësisë
Vendim Nr.257 – Bashkia Kavajë