Vendime 2019

Vendim Nr.1 – Për miratimin e planit vjetor të punës për vitin 2019.pdf
Vendim Nr.2 – Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.pdf
Vendim Nr.4 – Bashkia Malësi e Madhe.pdf
Vendim Nr.5 – Drejtoria e Doganave.pdf
Vendim Nr.6 – Inspektoratit Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit.pdf
Vendim Nr.7 – Autoriteti Kombëtar i Ushqimit.pdf
Vendim Nr.8 – Bashkia Tropojë.pdf
Vendim Nr.9 – Bashkia Kolonjë.pdf
Vendim Nr.10 – Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural.pdf
Vendim Nr.11 – Bashkia Patos.pdf
Vendim Nr.12 – Bashkia Dropull.pdf
Vendim Nr.13 – Bashkia Gjirokastër.pdf
Vendim Nr.14 – Bashkia Pustec.pdf
Vendim Nr.15 – Bashkia Ura Vajgurore.pdf
Vendim Nr.16 – Bashkia Devoll.pdf
Vendim Nr.17 – Bashkia Maliq.pdf
Vendim Nr.18 – DAP.pdf
Vendim Nr.19 – Për miratimin e raportit vjetor për veprimtarinë e KMSHC për vitin 2018.pdf
Vendim Nr.20 – Autoriteti i Avioacionit Civil
Vendim Nr.21 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.22 – TND.pdf
Vendim Nr.23 – Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.pdf
Vendim Nr.24 – Bashkia Memaliaj.pdf
Vendim Nr.25 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.pdf
Vendim Nr.26 – Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë Krujë
Vendim Nr.27 – Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale
Vendim Nr.28 – Agjencinë e Trajtimit të Konçensioneve
Vendim Nr.29 – Qendra Kombëtare e Biznesit
Vendim Nr.30 – Drejtoria e Përgjithshme e Standartizimit
Vendim Nr.31 – Qendra e Trajnimit të Administratës Doganore dhe Tatimore
Vendim Nr.32 – Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për Fonet e BE, BB dhe Donatorëve të Tjerë
Vendim Nr.33 – Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave
Vendim Nr.34 – Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimit
Vendim Nr.35 – Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë
Vendim Nr.36 – Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit
 Vendim Nr.37 – Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit
Vendim Nr.38 – Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara
Vendim Nr.39 – Bashkia Vau i Dejës
Vendim Nr.40 – Autoriteti i Konkurrencës
Vendim Nr.41 – Bashkia Cërrik
Vendim Nr.42 – Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Shkodër
Vendim Nr.43 – Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Lushnje
Vendim Nr.44 – Agjencia Kombëtare e Mjedisit
Vendim Nr.45 – Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë
Vendim Nr.47 – Bashkia Sarandë
Vendim Nr.48 – Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Vendim Nr.49 – Bashkia Mirditë
Vendim Nr.50 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Vendim Nr.51 – Autoriteti i Aviacionit Civil
Vendim Nr.52 – Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale
Vendim Nr.53 – Bashkia Berat
Vendim Nr.54 – Bashkia Lezhë
Vendim Nr.55 – Bashkia Elbasan
Vendim Nr.56 – Bashkia Fier
Vendim Nr.57 – Bashkia Dibër
Vendim Nr.58 – Bashkia Librazhd
Vendim Nr.59 – Bashkia Ura Vajgurore
Vendim Nr.60 – Bashkia Tropojë
Vendim Nr.61 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.62 – Bashkia Rrogozhinë
Vendim Nr.63 – Bashkia Poliçan
Vendim Nr.64 – Bashkia Pogradec
Vendim Nr.65 – Bashkia Krujë
Vendim Nr.66 – Bashkia Dropull
Vendim Nr.67 – Bashkia Finiq
Vendim Nr.68 – Drejtoria e Përgjithshme e Standartizimit
Vendim Nr.69 – Drejtoria e Përgjithshme të Akreditimit

Vendim Nr.70 – Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara
Vendim Nr.71 – Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE, BB dhe Donatorëve të Tjerë
Vendim Nr.72 – Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë
Vendim Nr.73 – Agjencinë e Trajtimit të Konçensioneve

Vendim Nr.74 – Autoriteti i Mediave Audiovizive
Vendim Nr.75 – Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë
Vendim Nr.76 – Qendra e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore
Vendim Nr.77 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.78 – Agjencia e Auditimit të Programeve të Akredituara nga BE
Vendim Nr.79 – Bashkia Vlorë
Vendim Nr.81 – Bashkia Devoll
Vendim Nr.80 – Qendra Kombëtare e Biznesit
Vendim Nr.82 – Autoriteti i Aviacionit Civil
Vendim Nr.83 – Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Vendim Nr.84 – Agjencia Kombëtare e Mjedisit
Vendim Nr.85 – Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar
Vendim Nr.86 – Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar
Vendim Nr.87 – Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve
Vendim Nr.88 – Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit
Vendim Nr.89 – Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë
Vendim Nr.90 – Bashkia Fier
Vendim Nr.91 – Drejtoria Arsimore Rajonale Vlorë
Vendim Nr.92 – Drejtoria Arsimore Rajonale Vlorë
Vendim Nr.93 – Bashkia Lezhë
Vendim Nr.94 – Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë
Vendim Nr.95 – Bashkia Vau i Dejës
Vendim Nr.96 – Bashkia Tropojë
Vendim Nr.97 – Bashkia Malësi e Madhe
Vendim Nr.99 – Agjencia Kombëtare e Ushqimit
Vendim Nr.100 – Bashkia Pustec
Vendim Nr.101 – Bashkia Kolonjë
Vendim Nr.102 – Agjencia Kombëtare e Ushqimit
Vendim Nr.103 – Bashkia Divjakë
Vendim Nr.104 – Bashkia Shijak
Vendim Nr.105 – Bashkia Durrës
Vendim Nr.106 – Bashkia Krujë
Vendim Nr.107 – Këshilli i Qarkut Vlorë
Vendim Nr.108 – Autoriteti i Mediave Audiovizive
Vendim Nr.109 – Bashkia Kavajë
Vendim Nr.110 – Bashkia Pukë
Vendim Nr.111 – Bashkia Prrenjas
Vendim Nr.112 – Bashkia Mallakastër
Vendim Nr.113 – Këshilli i Qarkut Korçë
Vendim Nr.114 – Këshilli i Qarkut Tiranë
Vendim Nr.115 – Bashkia Dropull
Vendim Nr.116 – Bashkia Konispol
Vendim Nr.117 – Bashkia Sarandë
Vendim Nr.118 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.119 – Bashkia Rrogozhinë
Vendim Nr.120 – Bashkia Himarë
Vendim Nr.121 – Bashkia Peqin
Vendim Nr.122 – Bashkia Vorë
Vendim Nr.123 – Bashkia Shkodër
Vendim Nr.124 – Bashkia Kurbin
Vendim Nr.125 – Bashkia Vlorë
Vendim Nr.126 – Bashkia Maliq
Vendim Nr.127 – Bashkia Devoll
Vendim Nr.128 – Bashkia Cërrik
Vendim Nr.129 – Bashkia Lushnje
Vendim Nr.130 – Bashkia Kuçovë
Vendim Nr.131 – Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar
Vendim Nr.132 – Prefektura e Qarkut Lezhë
Vendim Nr.133 – Prefektura e Qarkut Gjirokastër
Vendim Nr.134 – Prefektura e Qarkut Elbasan
Vendim Nr.135 – Prefektura e Qarkut Korçë
Vendim Nr.136 – Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
Vendim Nr.137 – Ministria e Brendshme
Vendim Nr.138 – Bashkia Kamëz
Vendim Nr.139 – Bashkia Librazhd
Vendim Nr.140 – Bashkia Mirditë
Vendim Nr.141 – Bashkia Poliçan
Vendim Nr.142 – Bashkia Berat
Vendim Nr.143 – Bashkia Pogradec
Vendim Nr.144 – Bashkia Korçë
Vendim Nr.145 – Bashkia Ura Vajgurore
Vendim Nr.146 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.147 – Bashkia Bulqizë
Vendim Nr.148 – Bashkia Dibër
Vendim Nr.149 – Bashkia Finiq
Vendim Nr.150 – Bashkia Klos
Vendim Nr.151 – Bashkia Mat
Vendim Nr.152 – Bashkia Tepelenë
Vendim Nr.153 – Bashkia Has
Vendim Nr.154 – Bashkia Skrapar
Vendim Nr.155 – Bashkia Memaliaj
Vendim Nr.156 – Bashkia Libohovë
Vendim Nr.157 – Bashkia Belsh
Vendim Nr.158 – Bashkia Kukës
Vendim Nr.159 – Gjykata Kushtetuese
Vendim Nr.160 – Gjykata e Lartë

Vendim Nr.161 – Kontrolli i Lartë i Shtetit
Vendim Nr.162 – Autoriteti i Konkurrencës
Vendim Nr.163 – Ministria e Infrastukturës dhe Energjisë
Vendim Nr.164 – Agjencia Kombëtare Bërthamore
Vendim Nr.165 – Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial
Vendim Nr.166 – Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Vendim Nr.167 – Agjencia Kombëtare e Mjedisit
Vendim Nr.168 – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Vendim Nr.170 – Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor Shkodër
Vendim Nr.171 – Autoriteti Kombëtar i Ushqimi
Vendim Nr.172 – Ministria Mbrojtjes
Vendim Nr.173 – Bashkia Delvinë
Vendim Nr.174 – Bashkia Rrogozhinë
Vendim Nr.175 – Bashkia Finiq
Vendim Nr.176 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.177 – Bashkia Fier
Vendim Nr.178 – Bashkia Tepelnë
Vendim Nr.179 – Bashkia Gjirokastër
Vendim Nr.180 – Bashkia Selenicë
Vendim Nr.181 – Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Vendim Nr.182 – Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Vendim Nr.183 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.184 – Bashkia Gramsh
Vendim Nr.185 – Bashkia Fushë Arrëz
Vendim Nr.186 – Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor Lushnje
Vendim Nr.187 – Agjencia Kombëtare e Duhan Cigareve
Vendim Nr.188 – Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Lushnje
Vendim Nr.189 – Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Shkodër
Vendim Nr.190 – Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve Shkodër
Vendim Nr.191 – Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve Vlorë
Vendim Nr.192 – Gjykata e Lartë
Vendim Nr.193 – Agjencia Kombëtare Bërthamore
Vendim Nr.194 – Agjencia Kombëtare e Mjedisit
Vendim Nr.195 – Gjykata Kushtetuese
Vendim Nr.196 – Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës
Vendim Nr.197 – Drejtoria e Përgjithshme e Pronesisë Industriale
Vendim Nr.198 – Drejtoria e Pëgjithshme e Taksës së Pasurisë
Vendim Nr.199 – Agjencia e Trajtimit të Koncensioneve
Vendim Nr.200 – Qendra Kombëtare e Biznesit
Vendim Nr.201 – Bashkia Patos
Vendim Nr.202 – Shërbimi Social Shtetëror
Vendim Nr.203 – Bashkia Roskovec
Vendim Nr.204 – Bashkia Fier
Vendim Nr.207 – Bashkia Gjirokastër
Vendim Nr.208 – Bashkia Elbasan
Vendim Nr.209 – Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave
Vendim Nr.210 – Bashkia Shijak
Vendim Nr.211 – Bashkia Pogradec
Vendim Nr.212 – Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore
Vendim Nr.213 – Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës Akredituar nga BE
Vendim Nr.214 – Instituti i Mjekësisë Ligjore
Vendim Nr.215 – Bashkia Librazhd
Vendim Nr.216 – Bashkia Belsh
Vendim Nr.217 – Bashkia Kavajë
Vendim Nr.218 – Bashkia Durrës
Vendim Nr.219 – Bashkia Elbasan
Vendim Nr.220 – Bashkia Cërrik
Vendim Nr.221 – Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Kombëtar të Punësimit
Vendim Nr.222 – Bashkia Prrenjas