Raportime të tjera

Raport për mbikëqyrjen e administrimit të shërbimit civil dhe monitorimin e sjelljes së nëpunësit civil në kushtet e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë 2021

Raport për mbikëqyrjen e administrimit të shërbimit civil dhe monitorimin e sjelljes së nëpunësit civil në kushtet e zgjedhjeve politike për Kuvendin e Shqipërisë 2017

Raport i Komisionerit për vitin 2015 - takimi i 6-të i GP për RAP