Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil

F1

Konferencë e organizuar nga KE me temë “Fuqizimi i Strukturave Vendore në Shqipëri“

Foto2

Raportimi i Komisionerit përpara Kuvendit të Shqipërisë, datë 25.04.2019

Foto3-(1)

Vizitë e anëtarëve të komisionit për çështjet ligjore të Kuvendit të Shqipërisë pranë KMSHC

Informacione

(Ankesa)

Mbikëqyrje

Zbatimi i vendimeve

të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil

 

RAPORTE

raport
Raporti Vjetor
ligji
Ligji 152/2013
Annual Report

NA KONTAKTONI

Kërkesë/Ankesë