Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil

Regjistri i vendimeve mbi bazë informacioni/denoncimi

 

2023          2019

 

2022          2018

 

2021          2017

 

2020          2016

 

2015

Regjistri i vendimeve dhe/ose raporteve të mbikëqyrjes

 

2023          2019

 

2022          2018

 

2021          2017

 

2020          2016

 

2015

Interpretime dhe Udhëzime

RAPORTIMI VJETOR PËR KUVENDIN

 

2022                    2018

2021                    2017

2020                   2016

2019                   2015

                            2014

MATERIALE PËR ZGJEDHJET VENDORE 2023

 

–  Udhëzues

–  Urdhër

Rregullore e brendshme

–  Akt konstatimi

PYETJE PËRGJIGJE

 

1.Si realizohet pranimi në shërbimin civil?

2. Si mund të behësh nëpunës civil?

3. Çfarë informacioni mund të gjeni tek shpallja e vendit vakant?

(kliko për më shumë)

NA KONTAKTONI

Kërkesë/Ankesë