Komisioneri

Vendim nr. 85/2014
PËR ZGJEDHJEN E ZONJËS PRANVERA STRAKOSHAKOMISIONERE PËR MBIKËQYRJEN E SHËRBIMIT CIVIL

 

Vendim nr.135 /2019

PËR ZGJEDHJEN E ZONJËS PRANVERA STRAKOSHA KOMISIONERE PËR MBIKËQYRJEN E SHËRBIMIT CIVIL